Kontaktné informácie

Kontakt

053 / 321 11 32

levonet@levonet.sk

Sídlo firmy a zákaznícke centrum:
LEVONET, s. r. o.
Námestie Majstra Pavla 38
054 01 Levoča

Otváracie hodiny:
Pondelok až Piatok od 9:00 do 17:00

Číslo účtu:
TATRA BANKA:  SK73 1100 0000 0026 2438 1429
VÚB BANKA:  SK77 0200 0000 0024 7811 9253

IČO: 36480983 IČ DPH: SK 2020035908
Spoločnosť je zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo : 15951/V